Contact

Operator de date cu caracter personal 5374
Reşiţa, Blv. A.I.Cuza nr. 39 Cod poştal 320118
Telefon / Fax +40255225445 E-mail: politialocala@primariaresita.ro

Responsabil în relaţiile cu presa
TEMPE DORINA Inspector la Biroul Resurse Umane, Învăţământ, SSM şi SU
Str. Blv.A.I.Cuza, nr.39 Reşiţa
e-mail: politialocala@primariaresita.ro
tel./fax: 0255-225445