Program Audiențe 

Director Executiv : Miercuri: ora 1300 
Telefon : 0255-225445

e-mail: politialocala@primariaresita.ro

sediul Direcţiei Poliţia Locală situat în Reşiţa, str. Blv. A.I.Cuza, nr. 39

Audientele se realizează în baza programărilor cu cel puţin 24 de ore înainte de ora stabilită.

La înscrierea în audienţă, solicitantul trebuie să menţioneze numele şi prenumele, domiciliul,

data naşterii, seria şi numărul actului de identitate, date de contact şi motivul înscrierii în audienţă.

La momentul prezentării în audienţă, la secretariatul instituţiei, persoana va avea în mod obligatoriu actul de identitate, întocmindu-i-se un formular de audienţă.

Problemele ridicate directorului executiv vor fi analizate în prealabil împreună cu responsabilii biroului/compartimentului care au competenţa să soluţioneze problema în cauză.

Petentului i se va comunica  un răspuns în termen de 30 de zile de la data înregistrării formularului.